Melyek a legfontosabb jogszabályok, amelyek az online vásárlásokra vonatkoznak?

A szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza. Természetesen az internetes vásárlásokra is vonatkoznak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései.

 

A kereskedő köteles a fogyasztó megrendelését haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül elektronikusan visszaigazolni, ami a gyakorlatban egy automatikus válasz e-maillel történik, amely a megrendelés feltételeit (termék neve, ár, szállítási feltételek stb.) erősíti meg. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, a fogyasztót nem köti megrendelése és nem köteles a leszállított termék átvételére.

 

Jelenti-e az elektronikus visszaigazolás, hogy az eladó elfogadta a megrendelésünket és a termék leszállítására kötelezettséget vállalt?

Tudnunk kell, hogy az e-mailben küldött visszaigazolással az eladó még nem fogadja el a megrendelésünket, ez még nem jelenti a szerződés létrejöttét, mivel a visszaigazolás mindösszesen a megrendelésünk eladóhoz való megérkezését igazolja. Így adott esetben tévedésből vagy programhiba miatt visszaigazolt alacsony ár vagy készlethiány esetén a kereskedő nem köteles a termék leszállítására a visszaigazolásban foglalt feltételekkel.

 

Mikor tekinthető létrejöttnek a szerződés?

A szerződés akkor jön létre, ha a kereskedő a visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a fogyasztót a megrendelés teljesítéséről, a termék postára adásáról vagy az üzlethelyiségben történő átvehetőségéről. A szerződés akkor is létrejön, ha a visszaigazolás után a kereskedő a megrendelt terméket leszállítja a fogyasztó részére.

-A szerződéskötés nyelve magyar. A szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. A megkötött szerződést iktatjuk és utólag hozzáférhető.-

 

A termékek ára és technikai leírása

A webáruházunkban a kiskereskedelmi árakat tüntetjük fel. Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. Bővebb feltételek a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és a Ptk. idevonatkozó jogszabályai szerint.

 

A Vásárló felelőssége

A Vásárló felelősséggel tartozik minden tevékenységért, amit felhasználó nevét és jelszavát használva a webáruházban végez. Kivételt képez, ha harmadik személy visszaél személyes adataival. Ha ennek gyanúja felmerül, kérjük haladéktalanul jelezze ügyfélszolgálatunknál.

 

A Vásárló személyes adatainak védelme 

A Vásárló által webáruházunknak megadott személyes adatait az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően, bizalmasan kezeljük, felhatalmazása nélkül harmadik félnek nem adjuk ki.

A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk!

 

Vonatkozó jogszabályok

Ptk. 2013. V. törvény, pl.kellékszavatosság, termékszavatosság fejezetei

17/1999. (II.5.) Korm. rendelet a Vásárlónak a megrendelt termék megvásárlásától való elállási jogáról, és a webáruházban előforduló esetleges hibák (elírások) felelősségéről (hatályon kívül helyezve)

49/2003.(VII.30.) GKM rendelet a Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségéről

151/2003.(IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a webáruházak általános működéséről

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 

Milyen időtartamon belül gyakorolhatjuk elállási jogunkat?

A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül élhetünk elállási jogunkkal. Az általános szabályok szerint a 14 napos határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele. -Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Elállás esetén szolgáltató 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett összeget, miután az árut visszakapta.-

 

Melyik jogszabály határozza meg azokat az esetköröket, amikor nem gyakorolhatjuk az elállási jogot a termék átvétele után?

Ezeket az eseteket szintén a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet sorolja fel.

 

Nádak, fúvókák higéniai, egészségügyi okokból.

Kották, könyvek. A kotta átvétele után a vásárlónak lehetősége nyílt a szerzői jogi védelem alá eső termék használatára, valamint többszörözésére is, amelyért szerzői jogdíjat kellene fizetnie.

Húrok. Általában bizonyíthatatlan, hogy valóban gyártási hiba, vagy a húr szakszerűtlen felhelyezése okoz pl. húrszakadást.

 

A fenti esetekben a csere lehetősége és az elállás joga nem alkalmazható.

 

Köteles-e az online áruház üzemeltetője érdemben válaszolni fogyasztói panaszunkra?

Igen, az e-mailen vagy postai úton elküldött panaszunkra legkésőbb 30 napon belül köteles az eladó érdemben írásban válaszolni, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, köteles ezen álláspontját megindokolni. Az üzletben közölt szóbeli panaszt az eladónak haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és ha nem fogadja el igényünket, akkor köteles a panaszról jegyzőkönyvet felvenni, majd azt 30 napon belül érdemben megválaszolni.

Az EU Bizottság Vitarendezési fórum linkje 2016.02.15-től: http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/out-of-court-procedures/index_hu.htm

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU